Medveten andning

Livet börjar med ett andetag. Att det är livsviktigt att andas kan nog alla vara överens om. 
Andningen förser kroppen med syre och är en av våra mest grundläggande funktioner. Tack vare syre kan vi tillverka stora mängder energi och möta kroppens enorma energibehov. Men det är inte bara viktigt att vi andas, utan också hur vi andas.

Men, invänder du kanske, andningen sköter sig ju automatiskt? Det stämmer förvisso. Men väldigt många andas idag på ett sätt som har stort utrymme för förbättringar. Vi överandas, håller andan, andas högt uppe i bröstet eller upplever att vi inte andas alls. Dessa andningsmönster utgör en stor stress för kroppen och leder till syrebrist och energibrist.

Det första steget är att bli medveten om hur du andas:
– Andas du med öppen mun ibland?
– Har du ofta täppt näsa?
– Låter du när du andas (hostar, harklar, snörvlar, suckar, flåsar etc)?
– Sover du dåligt? Snarkar du?
– Vaknar du med torr mun?
– Går din hjärna ofta på högvarv?

Om svaret är ja på en eller flera av frågorna tyder det på att du kan förbättra din andning och ditt välmående. En hjälp till detta kan vara Relaxatorn – Andningstränaren

Det är enkelt att prova!